Saturday, 20/07/2024 | 16:39 GMT+7

Hơn 1400 khách hàng Đồng Nai tham gia điều chỉnh phụ tải điện

21/07/2023

Năm 2023, với mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiện điện tối thiếu 2% tổng lượng điện tiêu thụ trên địa bàn, Công ty Điện lực (PC) Đồng Nai đã thành lập Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện để thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện.

Để tiết kiệm điện đạt hiệu quả, PC Đồng Nai đã triển khai các công tác như: Xác định và báo cáo điện năng tiết kiệm tiết giảm và điều chỉnh phụ tải, nhằm hướng dẫn phương pháp tính toán sản lượng điện năng điều hòa phụ tải; Kiểm điểm định kỳ công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023; Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng; Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các Điện lực triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng nhóm khách hàng cụ thể; Giao chỉ tiêu định mức sử dụng điện nội bộ năm 2023 cho các đơn vị điện lực, trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện triệt để những giải pháp nhằm tiết kiệm tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó ba tháng cao điểm mùa khô (tháng 5, 6, 7) phấn đấu tiết kiệm 15% điện năng sử dụng so với cùng kỳ năm 2022.
Điện lực Đồng Nai nỗ lực trong công tác tuyên truyền ý thức tiết kiệm điện đến người dân nhằm đảm bảo cung ứng điện. Ảnh: minh họa.
Bên cạnh đó, PC Đồng Nai phối hợp với các cấp, các đoàn thể, trường học trên địa bàn tuyên truyền hưởng ứng “Giờ trái đất”, chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở xây dựng 16 mô hình “Thôn ấp, Khu phố văn hóa tiết kiệm điện”, có gắn bảng hướng dẫn tiết kiệm điện và kêu gọi người dân tích cực tham gia phong trào “Gia đình tiết kiệm điện”.
Công tác thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải DR cũng được PC Đồng Nai đẩy mạnh. Tính đến tháng 05/2023, PC Đồng Nai đã vận động được 1.420 khách hàng tham gia thực hiện 16 chương trình điều chỉnh phụ tải, góp phần điều chỉnh công suất 399.600 kW, tương ứng sản lượng 1.199.000 kWh điện năng tiêu thụ. Trong đó, có 14 sự kiện điều chỉnh phụ tải theo chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Nam với sự tham gia của 1.090 khách hàng và tổng công suất điều chỉnh là 244.400 kW tương đương sản lượng 733.400 kWh; cùng với 02 sự kiện điều chỉnh phụ tải do PC Đồng Nai tổ chức với sự tham gia của 330 khách hàng góp phần điều chỉnh công suất 155.200 kW tương đương sản lượng 465.600 kWh.
Tại Đồng Nai, lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiết kiệm điện nhiều nhất với hơn 250 triệu kWh
Nhằm nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, tiêu dùng dân cư và trong cộng đồng xã hội, ngành điện Đồng Nai đã và đang phối hợp với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai tuyên truyền tiết kiệm điện, tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trong giai đoạn mùa khô.
Ông Thái Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết: "Tính đến tháng 5/2023, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và phát sóng 31 phóng sự, bài viết trên các cơ quan truyền thông báo đài địa phương và trung ương. Trong đó, có 01 bài viết trên báo VnExpress, 01 bài viết trên báo Thông tấn xã Việt Nam, 02 bài viết trên Báo Thanh Niên, 18 bài viết trên Báo Đồng Nai (bao gồm 15 bài báo điện tử và 34 bài báo hình) và 09 bản tin, phóng sự trên Đài Truyền hình Đồng Nai. Đồng thời, từ ngày 14/5 đã thực hiện phát 02 bản tin hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm trong công sở, trường học, chiếu sáng công cộng và sinh hoạt, cùng với 03 câu chuyện truyền thanh trên Đài phát thanh các huyện và thành phố với tần suất 02 lượt/ngày vào buổi sáng và chiều."
Các Điện lực địa phương ký kết hợp đồng với các Trung tâm Thông tin, Văn hóa và Thể thao các huyện và thành phố để tổ chức phát trên đài phát thanh địa phương nội dung thông tin về ý nghĩa và các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình. 
Để đạt được mục tiêu của UBND tỉnh đề ra trong năm 2023 tiết kiệm 5% điện năng trong các cơ quan đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tiết kiệm 2% điện năng trong tất cả các đối tượng dùng điện, thời gian tới Sở Công Thương, Công ty Điện lực và các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện tiết kiệm điện của các khách hàng: Hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng; Trường học, trung tâm đào tạo; Trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ; Cơ sở công nghiệp, sản xuất; Hệ thống chiếu sáng giao thông, trang trí, quảng cáo và Hộ gia đình để nhắc nhở, hướng dẫn cũng như chấn chỉnh kịp thời.
Về phía PC Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực hiện tiết kiệm điện của các đối tượng khách hàng, đơn vị. Trong đó, chú ý giám sát biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện lớn, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định ban hành hàng năm của Thủ tướng chính Phủ). Đồng thời, yêu cầu toàn thể CBCBV trong Công ty thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện tại công sở. Đào tạo, tập huấn về tiết kiệm điện trong toàn Công ty để mỗi CBCNV là một tuyên truyền viên về tiết kiệm điện tại gia đình và xã hội.
Mai Anh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện