Monday, 22/07/2024 | 21:01 GMT+7

Bình Định phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ

25/09/2023

Tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân sử dụng điện phải có trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh. Giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện của tỉnh dưới 6% vào năm 2025. Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện tỉnh Bình Định ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR). Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố trên địa bàn tỉnh sử dụng đèn led.
Nhân viên điện lực tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm cho người dân.
Ông Thái Minh Châu - Giám đốc Công ty Điện lực (PC) Bình Định cho biết, trước các đặc điểm khó lường của thiên tai, điều kiện thời tiết và thực tế nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Công ty luôn chủ động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó, đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển.
Đối với công tác tiết kiệm điện, hàng năm, PC Bình Định đều xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Công Thương. Bên cạnh đó, Công ty đã tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng. Thực hiện vận hành tối ưu hệ thống lưới điện nhằm giảm tổn thất điện năng của hệ thống Điện.
Các đơn vị trực thuộc PC Bình Định thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Đồng thời, phối hợp Sở Công Thương theo dõi, quản lý cập nhật, báo cáo UBND tỉnh kết quả tiêu thụ điện hàng tháng của các nhóm khách hàng trên địa bàn tỉnh như hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng… để tham mưu kiến nghị với Sở Công Thương, UBND tỉnh trong việc áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Thường xuyên tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại hộ gia đình, các tòa nhà văn phòng, khu chung cư, doanh nghiệp, trụ sở hành chính, các trường học. Thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp về sử dụng tiết kiệm điện trong cao điểm hè, các chương trình, cuộc thi, phát động về tiết kiệm điện. Phổ biến tài liệu tuyên truyền tiết kiệm điện trong văn phòng, nhà xưởng để các đơn vị và hộ gia đình có những giải pháp thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Hỗ trợ một số Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh áp dụng quy trình và thực hiện quản lý năng lượng và xây dựng mô hình quản lý năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm điện.
PC Bình Định cũng ban hành các quy định về việc thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở của các đơn vị điện lực qua đó hàng tháng đều có đánh giá điểm thưởng/phạt việc thực hiện tiết kiệm ở đơn vị; Phối hợp với CPCIT rà soát, cập nhật các nhóm khách hàng vào hệ thống cmis đảm bảo việc số liệu được đồng bộ lên trang sudungdien.evn.com, nhằm theo dõi, đánh giá việc thực hiện tiết kiệm điện của các nhóm khách hàng, kịp thời tham mưu, báo cáo cho UBND.
Trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 8/2023, Bình Định đã tiết kiệm được trên 192 triệu kwh, mức tiết kiệm bình quân đạt hơn 2,2% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn 2020 - 2025.
Theo: Báo Công Thương
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện