Tuesday, 23/07/2024 | 18:16 GMT+7

Khoá đào tạo Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001

05/03/2024

Trong các ngày từ 26/02 đến 01/03 tại Hà Nội và từ 04 đến 08/03/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức Khóa đào tạo “Xây dựng và vận hành hệ thống Quản lý năng lượng (HTQLNL) theo tiêu chuẩn ISO 50001”.

Khóa học này là một hoạt động thuộc hợp phần 2 - Chương trình xây dựng năng lực của Dự án “Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hoá hệ thống và thực hành tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam” (Dự án IEEP) do Liên minh Châu Âu tài trợ.
Học viên là các chuyên gia về năng lượng/quản lý năng lượng/tiết kiệm năng lượng, đại diện các doanh nghiệp công nghiệp.
Mỗi khóa đào tạo kéo dài 5 ngày, trong đó 2 ngày đầu dành cho các cán bộ quản lý năng lượng của doanh nghiệp, tập trung cung cấp các hướng dẫn về việc triển khai tất cả các bước trong chu trình của HTQLNL như Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động; và 3 ngày sau dành riêng cho các chuyên gia, tập trung vào việc thực hành các công cụ để triển khai bước đầu tiên là Hoạch định của HTQLNL và là Mô- đun đầu tiên của Chương trình đào tạo chuyên gia về HTQLNL được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 2/2024 đến 3/2025. 
Giảng viên của khóa đào tạo là ông Richard Morrison và ông Stefan Walta – hai chuyên gia quốc tế dày dặn kinh nghiệm của UNIDO. Có khoảng 65 học viên tham gia mỗi khóa đào tạo, là các chuyên gia về năng lượng/quản lý năng lượng/tiết kiệm năng lượng đến từ các Công ty cung cấp dịch vụ năng lượng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh/thành phố, Trường đại học công nghệ và Tổ chức chứng nhận phù hợp, và các cán bộ doanh nghiệp công nghiệp – những người đảm nhận vai trò cán bộ quản lý năng lượng hoặc nhân viên điều hành dây chuyền sản xuất. 
Ông Hoàng Việt Dũng – Chuyên viên Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương phát biểu khai giảng khóa đào tạo tại TP.HCM 
Bà Laura Lindoro, Quản lý chương trình, Ban Hợp tác phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cũng tới dự giờ khóa đào tạo tại Hà Nội. Bà Lindoro nhấn mạnh Khóa đào tạo này là một hoạt động quan trọng đóng góp vào việc đạt được chỉ tiêu về số doanh nghiệp trọng điểm áp dụng HTQLNL của Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ông Hoàng Việt Dũng – Chuyên viên Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương đã phát biểu khai giảng khóa đào tạo tại TP.HCM. Ông Dũng đã tóm tắt các yêu cầu luật pháp về việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng của các doanh nghiệp công nghiệp và chúc lớp học đạt được các mục tiêu đặt ra.
Các học viên tham dự khoá đào tạo tại Hà Nội.
Các học viên tham gia tham gia khóa học đều đánh giá cao chủ đề của khóa đào tạo, cách thức đào tạo cũng như tin tưởng rằng họ sẽ áp dụng được những kiến thức tích lũy  từ  khóa đào tạo để tiến hành xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý năng lượng phù hợp cho doanh nghiệp mình.
 Anh Thư
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện