Thursday, 25/04/2024 | 12:41 GMT+7

BTC Giải báo chí toàn quốc Tuyên truyền sử dụng NL TK&HQ lần thứ IX-2015 nhận bài dự thi hết ngày 31/3/2016

29/03/2016

Tổng số giải thưởng là 32 giải với tổng giá trị lên tới 240 triệu đồng.

Giải báo chí toàn quốc Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ IX-2015 là cuộc thi do Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Cuộc thi đã chính thức được phát động tháng 10 năm 2015 tại Đà Nẵng. Từ tháng 1/2016 đến nay, Ban tổ chức đã và đang tiếp tục nhận bài dự thi của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về. Ban tổ chức sẽ ngừng nhận bài dự thi đến hết ngày 31/3/2016.

Cơ cấu giải thưởng Giải báo chí toàn quốc Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ IX-2015 gồm:

Giải truyền hình: 01 giải A mỗi giải 15 triệu đồng; 02 giải B mỗi giải 10 triệu đồng; 03 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 02 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

Giải báo in: 01 giải A mỗi giải 15 triệu đồng; 02 giải B mỗi giải 10 triệu đồng; 03 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 02 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

Giải phát thanh: 01 giải A mỗi giải 15 triệu đồng; 02 giải B mỗi giải 10 triệu đồng; 03 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 02 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

Giải báo điện tử: 01 giải A mỗi giải 15 triệu đồng; 02 giải B mỗi giải 10 triệu đồng; 03 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 02 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

Tổng số giải thưởng là 32 giải với tổng giá trị lên tới 240 triệu đồng.

Ban Tổ chức

 

 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện