Thursday, 25/04/2024 | 17:43 GMT+7

Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

01/02/2023

Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 bao gồm các thiết kế: poster, banner, phướn, frame Facebook, áo, mũ và túi.

- Click để download poster tại đây.
- Click để download phướn tại đây.
- Click để download banner tại đây.
                 - Click để download frame Facebook tại đây.
           - Click để download áo, mũ và túi tại đây.
Download toàn bộ file thiết kế Bộ tài liệu Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 TẠI ĐÂY.
Chung tay "Tiết kiệm điện - Thành thói quen"
***
Chương trình Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Đơn vị, cá nhân sử dụng bộ nhận diện cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hà
(Điện thoại: 038.991.3780 - Email: vneec.gov@gmail.com)
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện