Wednesday, 29/05/2024 | 05:53 GMT+7

Hội nghị Tiết kiệm năng lượng Toàn quốc năm 2015

24/11/2015

Sáng ngày 19/11/2015, tại Hà Nội, Tổng cục năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tiết kiệm năng lượng toàn quốc lần thứ VIII năm 2015.

Sáng ngày 19/11/2015, tại Hà Nội, Tổng cục năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tiết kiệm năng lượng toàn quốc lần thứ VIII năm 2015. Đây là hội nghị thường niên được tổ chức với mục tiêu đánh giá những kết quả thực hiện Chương tình MTQG sử dụng năng lượng TK&HQ, định hướng nội dung triển khai Chương trình trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

Tham dự Hội nghị có đại diện Tổng cục năng lượng, đại diện Sở Công Thương 63 tỉnh thành, đại diện các Hiệp hội, các tổ chức quốc tế và 30 tập đoàn, tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện