Tuesday, 18/06/2024 | 23:35 GMT+7

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp (Phần 1): Tiết kiệm năng lượng còn nhiều thách thức

15/06/2020

Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, trong những năm qua, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nhất là trong khối sản xuất công nghiệp.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện