Thursday, 13/06/2024 | 10:26 GMT+7

Thúc đẩy thị trường sản phẩm hiệu suất năng lượng cao

06/01/2021

Sức lan toả của Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020 sẽ là rất lớn. Giải thưởng sẽ thổi hơi nóng vào thị trường sản phẩm năm 2021.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện