Thursday, 25/04/2024 | 15:29 GMT+7

Những điều cần biết về chương trình nhãn năng lượng tại Việt Nam

14/11/2021

Chương trình dán nhãn năng lượng tại Việt Nam đã được triển khai từ năm 2008. Chương trình đã thực hiện dãn nhãn với trên 90% sản phẩm gia dụng, giúp loại bỏ 45 triệu bóng đèn sợi đốt, nâng hiệu suất 06 loại sản phẩm tiêu thụ điện phổ biến.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện