Sunday, 23/06/2024 | 08:50 GMT+7

Giới thiệu cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

21/09/2022

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện