Thursday, 25/04/2024 | 18:26 GMT+7

Toạ đàm "Thúc đẩy sản phẩm hiệu suất năng lượng cao"

06/12/2022

Việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy sản xuất và sử dụng sản phẩm, thiết bị tiêu thụ điện có hiệu suất năng lượng cao được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng điện.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện