Friday, 14/06/2024 | 13:42 GMT+7

Anh thử nghiệm nhà ở tiết kiệm năng lượng

13/03/2023

Một trung tâm nghiên cứu tại Anh đang tiến hành thử nghiệm các mô hình nhà ở có khả năng duy trì khả năng hoạt động trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng do tác động của biến đổi khí hậu. Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao khả năng sống sót của con người trong các tình huống thảm họa trong tương lai.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện