Thursday, 20/06/2024 | 15:57 GMT+7

Lễ phát động “Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023”

18/03/2023

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những hoạt động truyền thông thuộc khuôn khổ Chương trình VNEEP nhằm mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quả ở Trung ương và địa phương...

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện