Thursday, 20/06/2024 | 17:11 GMT+7

TP. Hồ Chí Minh tiết kiệm hơn 30 tỉ đồng tiền điện trong gần nửa tháng

05/06/2023

Tại TP Hồ Chí Minh, triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, trong nửa tháng qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể về tiết kiệm điện.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện