Thursday, 20/06/2024 | 16:14 GMT+7

Tiết kiệm năng lượng để sản xuất sạch hơn

25/06/2023

Áp dụng sản xuất sạch hơn thông qua tiết kiệm năng lượng, sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, đây là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong sản xuất, tiết giảm chi phí và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện