Sunday, 14/07/2024 | 11:00 GMT+7

Giải pháp tiết kiệm điện bền vững

01/08/2023

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện tăng vọt, miền Bắc đã phải cắt điện luân phiên trong nhiều ngày, do đó cần có nhiều cách giảm tiêu thụ điện năng hơn nữa.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện