BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 
Thursday, 22/11/2018 | 04:11 GMT+7
Từ khóa: turn off lights
Vietnam to actively respond to Earth Hour Campaign 2016
Vietnam to actively respond to Earth Hour Campaign 2016

13:25 | 11/03/2016

In 2016, Vietnam will continue to promote Earth Hour Campaign with a number of vibrant activities and programs.