Wednesday, 22/03/2023 | 02:47 GMT+7

Giảm tổn thất điện năng nhờ chương trình cảnh báo sản lượng điện bất thường từ đo xa

13/03/2023

Ứng dụng “Phân tích cảnh báo sản lượng điện bất thường thời gian thực từ đo xa” do Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) phát triển giúp phát hiện hàng trăm trường hợp chạm chập điện, rò rỉ điện, góp phần giảm thiểu tai nạn điện và giảm tổn thất điện năng.

Energy Efficiency Awards 2022
VSUE EN