Sunday, 03/12/2023 | 23:48 GMT+7

Sơn phủ RARE - Giải pháp tiết kiệm năng lượng mái nhà và công trình

20/11/2023

Sơn phủ RARE làm mát mái nhà, mang lại hy vọng là giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hàng triệu ngôi nhà và công trình. Được phát triển bởi nhóm nhà khoa học tài năng từ Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), sản phẩm này đang thu hút sự chú ý với khả năng giảm nhiệt và tiết kiệm năng lượng độc đáo của mình.

Energy Efficiency Awards 2023
VSUE EN