Wednesday, 29/05/2024 | 07:10 GMT+7

Nghiên cứu, chế tạo mô hình thực nghiệm điều hoà không khí sử dụng năng lượng mặt trời

13/03/2024

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, chế tạo mô hình điều hòa không khí sử dụng năng lượng mặt trời dùng cặp môi chất H2O/LiBr với công suất 12000BTU/h trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

Tóm tắt:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, chế tạo mô hình điều hòa không khí sử dụng năng lượng mặt trời dùng cặp môi chất H2O/LiBr với công suất 12000BTU/h trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Mô hình sau khi chế tạo đã được vận hành thử nghiệm để đánh giá khả năng vận hành thực tế so với các thông số kỹ thuật thiết kế. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình hoạt động ổn định, có độ tin cậy cao, đáp ứng các thông số công nghệ. Mô hình thực  nghiệm đã chế tạo hoàn toàn có thể sử dụng để tiến hành các nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về các yếu tố ảnh hướng đến hiệu quả vận hành và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
Từ khóa: Máy lạnh hấp thụ, cặp môi chất, năng lượng mặt trời, H2O/LiBr
 
Mô hình thiết bị điều hoà không khí sử dụng năng lượng mặt trời
Xem chi tiết tại đây.
Đặng Trần Thọ, Đặng Văn An
Viện Khoa học và công nghệ nhiệt - lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng - Trường Đại học Điện lực số 32
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện