Monday, 22/07/2024 | 21:12 GMT+7

Cao Bằng tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

23/10/2023

Ngày 11/10/2023 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch 2789/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 3,5% vào năm 2025; Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh, thành phố ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR). Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.  
Với các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng điện đối với người lao động, người quản lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khách hàng, khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cộng đồng khu dân cư thông qua các tố chức đoàn thể xã hội, chính quyền cơ sở. Xây dựng, tổ chức thực hiện các quy tắc về sử dụng điện tại công sở, văn phòng, trường học, bệnh viện; quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ (siêu thị, nhà hàng, cơ sở ỉưu trú, cửa hàng, cửa hiệu).
Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng điện  (Ảnh: Điện lực Cao Bằng)
Đồng thời, xây dựng và tuyên truyền lối sống tiết kiệm điện đối với hộ gia đình: Tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng các chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện (tủ lạnh, điều hòa không khí, quạt, bình nước nóng, mảy giặt, hệ thống chiếu sáng,...); tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp nhằm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và để ở nhiệt độ 26°C; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời đến hộ gia đình. Phát động phong trào thi đua gia đình tiết kiệm điện tại khu dân cư.
Công bố rộng rãi kết quả thực hiện tiết kiệm điện của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chuyên mục về “sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” trên Cổng thông tin điện tử của UBND các cấp để đăng tải các thông tin về hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn. Xây dựng bản tin/chuyên mục hoặc đưa tin định kỳ trên sóng phát thanh, truyền hình của địa phương để tuyên truyền nội dung “tiết kiệm điện”. Lồng ghép nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện vào chương trình học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện: Xây dựng và lồng ghép triến khai trương trình tài trợ cho nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về tiết kiệm điện vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của địa phương; triển khai ứng dụng mô hình sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và người dân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực trong việc thực hành tiết kiệm điện và thực hiện nghiêm quy định Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Hương Linh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện