Sunday, 26/05/2024 | 21:37 GMT+7

Điện lực Cao Bằng thực hiện tốt giải pháp tiết kiệm điện

08/03/2023

Thực hiện chủ trương tiết kiệm điện (TKĐ), Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã chủ động đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, đối với các khách hàng.

Cụ thể, Điện lực Cao Bằng chủ động tuyên truyền, vận động các khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích khách hàng sử dụng điện giờ thấp điểm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền TKĐ đến mọi khách hàng sử dụng điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị các cơ quan và các khách hàng hợp tác trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Yêu cầu các Điện lực trực thuộc thành lập Ban chỉ đạo TKĐ tại đơn vị, nghiêm túc thực hiện công tác TKĐ và niêm yết các nội dung TKĐ tại nơi giao tiếp khách hàng; tăng cường công kiểm tra, tư vấn cho khách hàng sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.
Công nhân Điện lực hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả (Ảnh: PC Cao Bằng)
Đối với khách hàng là doanh nghiệp, vào giờ cao điểm, Điện lực Cao Bằng kiểm tra, nhắc nhở khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ đã đăng ký. Công ty còn thường xuyên tư vấn khách hàng trong việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả như: Tư vấn hỗ trợ khách hàng cải tạo đường dây, thay thế hệ thống chiếu sáng, hỗ trợ khách hàng thực hiện vệ sinh trạm biến áp chuyên dùng để giảm thiểu tổn thất điện năng, an toàn điện. Đồng thời tuyên truyền tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Các khách hàng lớn của Công ty đã ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải như: Công ty CP Gang thép Cao Bằng, Công ty CP Khoáng Sản NIKKO Việt Nam, CN Công ty CP tư vấn Đầu tư xây dựng và Công trình mỏ,… sự chủ động, tích cực của khách hàng tin tưởng vào ngành điện giúp giảm đáng kể những khó khăn, thiếu hụt nguồn cung trong những ngày nắng nóng.
Để tiết kiệm điện, Công ty cổ phần Mangan đã chủ động thay thế các thiết bị giảm tiêu hao điện năng nhưng vẫn đảm bảo công suất sử dụng. Đầu tư nghiên cứu xử lý kỹ thuật, giảm thiểu tối đa các sự cố, tránh bị ngừng đột xuất khi đang sản xuất. Xử lý ổn định điện cực ở bộ phận lò điện, góp phần giảm tổn thất điện năng và vật tư. Kết quả tiêu hao điện năng bình quân cho tấn sản phẩm silico mangan giảm hơn 15% so với trước.
Hay Công ty cổ phần khoáng sản Tây Giang tiến hành cải tiến kỹ thuật, đầu tư thiết bị TKĐ tại dây chuyền thiêu kết... góp phần giảm tiêu hao điện năng từ 4.200 kwh/tấn sản phẩm xuống còn 3.700 kwh/tấn sản phẩm, TKĐ từ 5 - 10% điện năng tiêu thụ/tấn sản phẩm.
Nhờ việc đa dạng hóa các nội dung trong công tác tuyên truyền, vận động triển khai các giải pháp tiết kiệm điện của PC Cao Bằng đã nhận được sự đồng thuận của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn, từng bước xây dựng thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng. Năm 2023, PC Cao Bằng quyết tâm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. 
Mai Anh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện