Monday, 04/12/2023 | 01:21 GMT+7

Vĩnh Phúc tiết kiệm 72,26 triệu kWh điện

29/11/2023

Lan tỏa văn hóa sử dụng điện theo hướng tiết kiệm và hiệu quả đang là một trong những giải pháp quan trọng được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Energy Efficiency Awards 2023
VSUE EN