Wednesday, 29/05/2024 | 05:40 GMT+7

Điện lực Bắc Kạn giảm 0,23% tổn thất điện năng

27/02/2024

Năm 2023, tỉ lệ tổn thất điện năng của Công ty Điện lực (PC) Bắc Kạn là 5,37% giảm 0,23% so với cùng kỳ năm 2022 (5,60%), giảm 0,05% so với kế hoạc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao (5,42%).

Để tiếp tục giảm tổn thất điện, trong năm 2023, PC Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng...
Cụ thể, PC Bắc Kạn thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện giảm tổn thất điện năng (TTĐN) tại các đơn vị, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gây tổn thất đối với các cấp điện áp, trạm biến áp và các đường dây, từ đó đưa ra các biện pháp giảm TTĐN hợp lý cho từng khu vực.  Công ty thường xuyên tổng kiểm tra, rà soát các đường dây có tổn thất điện năng trên 5% và các đường dây có chênh lệch tổn thất điện năng trên 0,5% so với tính toán kỹ thuật, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp xử lý triệt để.
Công nhân Điện lực kiểm tra cách điện đường dây 35kV bằng ống nhòm (Ảnh: PC Bắc Kạn)
PC Bắc Kạn giao chỉ tiêu tổn thất điện năng cho từng điện lực, đồng thời yêu cầu các đơn vị điện lực phải lập được phương án giảm tổn thất và triển khai thực hiện; Công ty có những đánh giá cụ thể việc thực hiện theo các chỉ tiêu đã đề ra. Hiện nay, để giảm tổn thất điện năng trên những lưới điện, Công ty đã và đang đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xử lí an toàn điện; tiến hành xử lí các trạm biến áp non tải, khắc phục tình trạng lệch pha, quản lí lịch ghi chỉ số công tơ...
Ngoài việc chỉ đạo các đơn vị tiến hành sửa chữa, hiệu chỉnh công tơ, cải tạo lưới điện... Công ty còn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp để đảm bảo quản lý, vận hành lưới điện an toàn, ổn định,  phấn đấu hạn chế thấp nhất về tổn thất điện năng. Trong công tác quản lý kỹ thuật, Điện lực Bắc Kạn phấn đấu vận hành tối ưu các đường dây trung thế; duy trì chế độ điện áp tại đầu nguồn và đảm bảo vận hành tối ưu trạm E26.1 Bắc Kạn, trạm E 26.1 Chợ Đồn và giảm tổn thất trong truyền tải; đề xuất và tăng cường lắp tụ bù hạ thế cho các trạm biến áp có tổn thất cao; tích cực kiểm tra  định kỳ và đột xuất trên lưới điện, xử lí các điểm tiếp xúc, thay thế thiết bị đo đếm và thực hiện các hạng mục sửa chữa lưới điện theo kế hoạch, góp phần hạn chế tổn thất, đảm bảo phương thức vận hành an toàn lưới điện.
Như vậy, có thể thấy mặc dù tỉ lệ tổn thất điện năng hiện nay còn ở mức cao, nhưng bằng những giải pháp cụ thể và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty Điện lực Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:  Sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 288,445tr kWh, tăng 1,92% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2023 thực hiện  5,37% giảm 0,23% so với cùng kỳ năm 2022 (5,60%), giảm 0,05% so với kế hoạc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao (5,42%).
Khánh An

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện