Wednesday, 29/03/2023 | 17:38 GMT+7

Tập huấn Kỹ thuật truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030

18/01/2021

Ngày 18 và 19 tháng 1 năm 2021, Bộ Công Thương phối hợp với USAID tổ chức hội thảo tập huấn truyền thông trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoan 2019 -2030.

 

Ngày 18 và 19 tháng 1 năm 2021, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bộ Công Thương  phối hợp với USAID tổ chức hội thảo tập huấn truyền thông trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030. Đối tượng tập huấn là cho các chuyên gia của Bộ và các Bộ liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông, cán bộ của EVN và các đơn vị liên quan. 

Hội thảo nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030, đồng thời nâng cao năng lực cho các đơn vị, cán bộ phụ trách về truyền thông trong lĩnh vực liên quan.

Hội thảo nhằm cung cấp các kiến thức mới về kỹ năng truyền thông; đồng thời tạo cơ hội chia sẻ thông tin, kinh nghiệm triển khai giữa các chương trình liên quan tới sử dụng năng lượng của các Bộ, ngành, cơ quan…. 

Ông Nguyễn Quang Huy, đại diện Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương và ông Ananth Chikkatur, trưởng đoàn tư vấn Chương trình V-LEEP chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: VNEEP. 

Tại tập huấn, ông Nguyễn Quang Huy, đại diện Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương cho biết hội thảo nhằm mục đích hỗ trợ kiến thức, tập huấn cũng giúp củng cố mạng lưới các cán bộ kỹ thuật và cán bộ truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và phát thải cac-bon thấp, từ đó đẩy mạnh hiệu quả của các hoạt động truyền thông giai đoạn đến năm 2030.

Trưởng đoàn tư vấn Chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP), ông Ananth Chikkatur chia sẻ qua quá trình tham gia tư vấn, ông đánh giá cao các kết quả của Chương trình V-LEEP cũng như VNEEP đem lại. Trong giai đoạn tới Chương trình sẽ đẩy mạnh hơn nữa các công tác truyền thông, vì vậy ông hy vọng các chuyên gia sẽ chia sẻ nhiều hơn các kinh nghiệm  riêng của mình, nhằm đem đến những góc nhìn mới mẻ cho một vấn đề chưa bao giờ lỗi thời là sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Các đại biểu tham gia Hội thảo. Ảnh: VNEEP. 

Trong vòng hai ngày, các cán bộ tham gia tập huấn đã cùng tìm hiểu sâu về những nội dung như xây dựng chiến lược, thông điệp và lựa chọn kênh truyền thông, tìm hiểu một số trường hợp điển hình về thành công và thất bại trong truyền thông và thực hành các công cụ. 

Bộ Công Thương kỳ vọng thông qua các chương trình tập huấn, công tác truyền thông về tiết kiệm năng lượng ngày càng được đổi mới cả về hình thức, nội dung… năng lực của cán bộ truyền thông ngày càng được nâng cao, từng bước tác động đến nhận thức và hành vi của người dân, doanh nghiệp để nhằm đạt mục tiêu Chương trình VNEEP 3. 

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

 

Energy Efficiency Awards 2022