Monday, 22/07/2024 | 12:08 GMT+7

Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện và phát triển năng lượng

29/01/2024

Trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tiết kiệm được khoảng 111.079.817 kWh.

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng đã triển khai các đề án hỗ trợ xây dựng mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, qua đó từ năm 2021-2023, toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm được khoảng 111.079.817 kWh. 
Hộ nông dân Nguyễn Phong Phú sử dụng pin mái nhà để tiết kiệm điện rất hiệu quả
Giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn tỉnh cũng có 12 dự án năng lượng được đầu tư và đưa vào hoạt động, trong đó, có 11 dự án thủy điện và 1 dự án điện gió. Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 37 dự án thuỷ điện, hiện có 8 dự án thủy điện đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn bị đầu tư với công suất 133,8MW và 3 dự án điện gió với công suất 148MW.
Theo: Báo Lâm Đồng
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện