Tuesday, 23/07/2024 | 18:45 GMT+7

Điện lực Yên Bái phát động thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2024”

05/06/2024

Công ty Điện lực (PC) Yên Bái triển khai phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2024. Thời gian phát động chương trình từ tháng 6 đến tháng 8/2024.

Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện” năm 2024 sẽ góp phần xây dựng hình ảnh hộ gia đình có lối sống xanh, sạch, văn minh, hiện đại thông qua sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ môi trường; khuyến khích, lan tỏa tinh thần tiết kiệm điện theo chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/07/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. 
Đồng thời, thông qua chương trình sẽ góp phần nâng cao ý thức và chia sẻ với khách hàng các giải pháp tiết kiệm điện đơn giản, thông minh; phổ biến và lan tỏa các mô hình, sáng kiến trong việc thực hành tiết kiệm điện đạt hiệu quả của các hộ gia đình và lan tỏa thông điệp "Tiết kiệm điện, thành thói quen” trong cộng đồng, nhằm tạo thói quen trong cộng đồng về việc sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, giúp giảm thiểu chi phí và hình thành phong trào tiết kiệm điện đến mọi tầng lớp, lứa tuổi trong xã hội, góp phần xây dựng đất nước phát triển xanh, bền vững.
Lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái hướng dẫn khách hàng đăng ký tham gia Chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" năm 2024. (Ảnh: PC Yên Bái)
Chương trình PC Yên Bái triển khai tới các hộ gia đình thuộc địa bàn thị trấn Yên thế và 2 xã Yên Thắng, Liễu Đô, huyện Lục Yên. Thời gian thực hiện trong 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8/2024 với tổng giá trị giải thưởng 90 triệu đồng. 
Kết thúc chương trình, 120 giải thưởng dành cho hộ "Gia đình tiết kiệm điện” đáp ứng yêu cầu tiết kiệm tối thiểu từ 10% sản lượng điện tiêu thụ trở lên so với các tháng cùng kỳ năm 2023 và tiết kiệm liên tục trong các tháng thực hiện chương trình. 30 giải thưởng dành cho hộ "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” có kết quả tiết kiệm điện cao nhất trong số các hộ được công nhận là "Gia đình tiết kiệm điện” và có sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải vào tháng 10/2024.
Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu tiết kiệm điện theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể: Đối với nhóm hành chính sự nghiệp, hàng năm tiết kiệm 9% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,17% điện thương phẩm toàn tỉnh. Nhóm chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông hàng năm tiết kiệm 30% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,22% điện thương phẩm toàn tỉnh. Nhóm chiếu sáng quảng cáo, trang trí nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại ngoài trời hàng năm tiết kiệm 50% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,14% điện thương phẩm toàn tỉnh. Nhóm tiêu dùng dân cư hằng năm tiết kiệm 1% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,36% điện thương phẩm toàn tỉnh. Nhóm sản xuất công nghiệp hằng năm tiết kiệm 2% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 1,13% điện thương phẩm toàn tỉnh.
Hương Linh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện