Sunday, 03/03/2024 | 15:40 GMT+7

Điện lực Miền Bắc giảm tổn thất 4,54% điện năng trong 7 tháng đầu năm

16/08/2021

Trong 7 tháng đầu năm 2021, tổn thất điện năng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện đạt 4,54%, giảm 0,45% so với cùng kỳ 2020.

Với mục tiêu giảm tổn thất điện năng(TTDN) đạt 4,55% trong cả năm 2021, từ đầu năm đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện giảm TTĐN tại các đơn vị, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gây tổn thất đối với các cấp điện áp, trạm biến áp và các đường dây, từ đó đưa ra các biện pháp giảm TTĐN hợp lý cho từng khu vực.
Giảm tổn thất điện năng là mục tiêu số 1 của EVNNPC trong năm 2021
Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2021, tổn thất điện năng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đạt 4,54%, giảm 0,45% so với cùng kỳ 2020.
Để đạt được kết quả đáng khích lệ này, từ Tổng công ty đến các Công ty Điện lực đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác giảm TTĐN. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện giảm TTĐN tại các đơn vị, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gây ra tổn thất đối với các cấp điện áp, thực hiện quản lý, phân tích TTĐN các trạm biến áp và các đường dây nhằm đưa ra các biện pháp giảm TTĐN hợp lý cho từng khu vực.
Cùng với đó, Tổng công ty đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền, sở công thương và các cơ quan chức năng của 27 tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện và tiến hành truy thu lượng điện năng bị tổn thất.
EVNNPC cho biết, trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện, đơn vị đã đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình chống quá tải lưới điện hạ áp trước mùa nắng nóng.
Tuy nhiên, theo đánh giá của EVNNPC, hiện nay tại các đơn vị vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, điều hành, phân tích số liệu đánh giá nguyên nhân, triển khai thực hiện giảm TTĐN. Vẫn còn nhiều Điện lực đang giảm TTĐN thụ động, phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng thành phần công nghiệp xây dựng mà chưa chú trọng nhiều đến việc giảm TTĐN tập trung vào các đường dây, trạm biến áp sản lượng lớn và TTĐN cao và giảm TTĐN bền vững.
Với những kết quả đạt được trong công tác giảm TTĐN từ đầu năm đến nay, thời gian tới, EVNNPC tiếp tục triển khai toàn diện và triệt để các mục tiêu, giải pháp giảm tổn thất điện năng bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu TTĐN ở mức dưới 4,55% trong cả năm 2021.
 Mai Anh
Energy Efficiency Awards 2023