Thursday, 25/07/2024 | 19:41 GMT+7

Nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thủ đô

03/10/2022

Năng lượng là nguồn tài nguyên quý giá của mọi quốc gia trên thế giới. Để tăng hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, Hà Nội đã có những kế hoạch cụ thể để tiết kiệm từ 1,3 - 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu.

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu thụ: điện, gas, xăng dầu, chất đốt…, giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các thiết bị sử dụng năng lượng, phương tiện mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết trong sản xuất, sinh hoạt, giao thông và dịch vụ. Năng lượng là nguồn tài nguyên không phải là vô tận, vì vậy việc sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng phải bằng hành động cụ thể, tự giác của mỗi thành viên, mỗi thế hệ trong gia đình.
Các hoạt động sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên vượt qua những khó khăn thách thức, Thành phố Hà Nội đã phấn đấu góp phần tiết kiệm 122,4 kTOE, đạt 1,57% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu, vượt mục tiêu tiết kiệm năng lượng cả năm từ 1,0% - 1,5% theo kế hoạch đề ra.
Năm 2022, để tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt hiệu quả hơn nữa, Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 25/11/2021 với các mục tiêu cụ thể: Một là, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,3 - 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; Hai là, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.
Tiết kiệm năng lượng trong từng ngành nghề
Ngay từ đầu năm 2022, Ban chủ nhiệm chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã phát huy hiệu quả: Tổ chức thành công Chiến dịch Giờ trái đất với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút được đông đảo người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, người lao động...
Đối với mỗi lĩnh vực cụ thể, theo ông Nguyễn Đình Thắng – Phó giám đốc Sở Công thương, Thành phố đã có riêng những sự hỗ trợ kịp thời. Đơn cử như lĩnh vực giao thông vận tải, đã hoàn thiện, tham mưu trình UBND Thành phố “Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố; Đề án “Quy định số lượng xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn Thành phố phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông”; hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vận tải trong việc chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng sang sử dụng nhiên liệu sinh học (xăng E5).
Phổ biến tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các công trình xây dựng: Quá trình thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu đã hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tuân thủ thực hiện lựa chọn vật liệu xây dựng, thiết bị đảm bảo phù hợp theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD.
Đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng: Lắp đặt và từng bước nhân rộng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng tái tạo tại các khu vực phù hợp.
Lĩnh vực nông nghiệp cũng được ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp: Ứng dụng công nghệ cao sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, bảo quản nông sản, hệ thống tưới, tiêu thoát nước; cải tạo, nâng cấp các trạm bơm tưới, tiêu công nghệ mới; triển khai giải pháp khuyến khích sử dụng hầm biogas kết hợp sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong hộ gia đình và sản xuất nông nghiệp...
Ban chủ nhiệm Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố Hà Nội đã phát huy hiệu quả, triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Kết quả tổng năng lượng tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2022 của toàn Thành phố đạt 60,3 kTOE (đạt 47% so với kế hoạch cả năm).
Theo: Tiền Phong
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện