Monday, 22/07/2024 | 20:02 GMT+7

Điện lực miền Bắc giảm 0,14% tổn thất điện năng so với cùng kỳ năm 2022

24/10/2023

Tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐT) 9 tháng đầu năm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) còn 3,98%, giảm 0,14% so với cùng kỳ 2022.

Tổng sản lượng điện thương phẩm tháng 9/2023 của EVNNPC đạt đạt 8,083 tỷ kWh, tăng 0,66% so với tháng 9/2022. Lũy kế 9 tháng năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty là 66,75 tỷ kWh (đạt 74,67% kế hoạch EVN giao và tăng 3,08% so với 9 tháng năm 2022).
Tỷ lệ tổn thất điện năng 9 tháng năm 2023 của EVNNPC đạt 3,98%, giảm 0,14% so với cùng kỳ 2022.
Sản lượng điện thương phẩm tháng 9/2023 của EVNNPC đạt hơn 8 tỷ kWh
Về tiếp cận điện năng, 9 tháng năm 2023 toàn Tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.689 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,55 ngày, giảm 0,22 ngày so với cùng kỳ 2022, giảm 3,45 ngày so với quy định của EVN.
Tại EVNNPC, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 9/2023 đạt 87,02% vượt 7,75% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2023; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 96,29%.
Về chỉ tiêu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, 9 tháng năm 2023, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử của EVNNPC đạt 99,97%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp độ 4 toàn Tổng công ty đạt 99,99%.
Về đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110kV, 9 tháng năm 2023, Tổng công ty đã khởi công 32/36 dự án, đóng điện 30/46 dự án.
Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, các đơn vị thành viên EVNNPC chủ động, bám sát kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn trong vận hành và quản lý đường dây, giảm thiểu sự cố trên lưới trong những tháng còn lại trong năm.
Thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNNPC tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; hoàn thành kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số năm 2023 đã đề ra. Triển khai những giải pháp đảm bảo công tác cung ứng điện các tháng cuối năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện; đảm bảo cân đối tài chính, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.
Đồng thời, triển khai đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng, các đơn vị quyết liệt đôn đốc nhà thầu tư vấn, thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh đóng điện những dự án trọng điểm để Tổng công ty điều hành đúng theo tiến độ, đảm bảo cấp điện trong thời gian tới.
Hương Linh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện