Monday, 04/12/2023 | 01:20 GMT+7

[Infographic] Những điều có thể bạn chưa biết về Giờ Trái Đất

23/03/2023

Là sự kiện được toàn thế giới hưởng ứng, nhưng có những điều bạn có thể chưa biết về Giờ Trái đất.

Nguồn: EVNIEC
Energy Efficiency Awards 2023