Thursday, 25/04/2024 | 14:33 GMT+7

Ra mắt Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phiên bản cập nhật công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

08/03/2021

Song song với việc công bố phiên bản cập nhật công cụ Calculator 2050 của Việt Nam, Dự án đã cho ra mắt Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng với mục tiêu thúc đẩy việc tiếp cận và sử dụng công cụ này phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hệ thống năng lượng quốc gia

Triển khai từ năm 2014 với việc tiếp nhận chuyển giao từ Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Vương quốc Anh công cụ Calculator 2050, Bộ Công Thương đã xây dựng được phiên bản Calculator 2050 cho Việt Nam, và tới tháng 3/2016, phiên bản cập nhật công cụ này cũng được công bố và người sử dụng có thể truy cập hoàn toàn miễn phí tại địa chỉ website của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. http://vn2050calculator.tietkiemnangluong.com.vn

Để thúc đẩy việc tiếp cận và sử dụng công cụ này phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hệ thống năng lượng quốc gia, Dự án đã biên soạn tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

Tài liệu này gồm các phần sau đây:

1-Tổng quan về quá trình xây dựng và phát triển công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

2-Các phiên bản công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

3-Cách tiếp cận và cấu trúc của công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

4-Các câu hỏi công cụ Calculator 2050 của Việt Nam có thể giúp trả lời 

5-Đặc điểm của công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

6-Cách thức tiếp cận và sử dụng phiên bản trực tuyến của công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

7- Các kịch bản minh họa quá trình sử dụng Calculator 2050


DOWNLOAD HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện