Friday, 14/06/2024 | 17:20 GMT+7

Một số giải pháp tiết kiệm điện tại trường học, công sở và chiếu sáng công cộng

24/05/2023

Sử dụng điện năng một cách hợp lý, tiết kiệm điện không chỉ giảm chi phí hàng tháng đối với các tổ chức, cá nhân mà còn giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, giúp ngăn chặn sự nóng lên của Trái Đất. Dưới đây là một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả tại các trường học, công sở và chiếu sáng công cộng:

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện