Friday, 14/06/2024 | 15:59 GMT+7

CHUNG TAY HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU CỦA “CHỈ THỊ 20” - Bài 2: Đẩy mạnh tiết kiệm điện trong gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ

28/08/2023

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các của hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ có mật độ cao. Đồng nghĩa với việc mức độ tiêu thụ điện cũng chiếm một phần đáng kể. Việc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị 20 của thủ tướng chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện đối với các của hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ cũng được sở Công Thương Hà Nội chú trọng. Thực hiện: Phương Loan

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện