Sunday, 14/07/2024 | 10:47 GMT+7

Landmark 72 tiết kiệm năng lượng từ 10-20% nhờ cải tiến và đầu tư đổi mới công nghệ

07/11/2023

Nhờ áp dụng những giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả, Ha Noi Landmark 72 Tower có mức tiết kiệm năng lượng tổng thể đạt 10-20% so với những giải pháp công nghệ cũ.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện