Wednesday, 28/02/2024 | 22:16 GMT+7

Landmark 72 tiết kiệm năng lượng từ 10-20% nhờ cải tiến và đầu tư đổi mới công nghệ

07/11/2023

Nhờ áp dụng những giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả, Ha Noi Landmark 72 Tower có mức tiết kiệm năng lượng tổng thể đạt 10-20% so với những giải pháp công nghệ cũ.


Energy Efficiency Awards 2023