Thursday, 25/07/2024 | 00:33 GMT+7

Nghiệm thu phát điện tổ máy số 1 công trình Thủy điện Sơn La

26/12/2010

Theo đánh giá của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước, các hạng mục công trình: Đập không tràn, Công trình tràn xả lũ, Cửa lấy nước, Đường ống áp lực, Nhà máy Thủy điện, Hạ lưu và kênh xả đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu của sơ đồ tối thiểu phát điện tổ máy số 1; công tác thu dọn và di dân lòng hồ, bảo tồn di sản văn hóa lòng hồ hoàn thành đến cao độ 195m và đã được nghiệm thu cho phép tích nước giai đoạn 1.

Ngày 25-12, tại Mường La, tỉnh Sơn La, Hội đồng Nghiệm thu nhà nước đã tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình theo yêu cầu phát điện tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Sơn La.


Lap roto.jpg


Theo đánh giá của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước, các hạng mục công trình: Đập không tràn, Công trình tràn xả lũ, Cửa lấy nước, Đường ống áp lực, Nhà máy Thủy điện, Hạ lưu và kênh xả đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu của sơ đồ tối thiểu phát điện tổ máy số 1; công tác thu dọn và di dân lòng hồ, bảo tồn di sản văn hóa lòng hồ hoàn thành đến cao độ 195m và đã được nghiệm thu cho phép tích nước giai đoạn 1. 


Hội đồng Nghiệm thu nhà nước công trình Thủy điện Sơn La chấp nhận kết quả nghiệm thu phát điện tổ máy số 1 của Hội đồng Nghiệm thu cấp chủ đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng ý cho phép đưa tổ máy số 1 - công trình Thủy điện Sơn La vào vận hành.


Thanh Mai

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện