Sunday, 21/07/2024 | 23:24 GMT+7

Phổ biếnLuật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Thái Bình

25/04/2013

Sáng ngày 17/4, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 Ngày 17/4, Sở Công Thương Thái Bình phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Tổng cục năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức “Hội nghị triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” nhằm tuyên truyền các nội dung về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản liên quan. Hội nghị còn nhằm hướng dẫn, khuyến khích các cơ quan, ban, ngành, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng các phương tiện, thiết bị năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng các năng lượng mới, năng lượng tái tạo có lợi ích thiết thực đối với cộng đồng. 

Hội nghị đã được các chuyên gia của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như những quy định liên quan đến việc sử dụng tiết kiệm năng lượng; các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện... để đảm bảo doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo đúng quy định của Luật Tiết kiệm năng lượng. 


c301f0cc5_16106_tinhoinghimanh.jpg
Các đại biểu, các cơ quan quản lý cho rằng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng và giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho quá trình sản xuất, dịch vụ và đời sống. Ngoài ra, việc tiết kiệm năng lượng còn nhằm hướng tới mục đích đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển năng lượng gắn chặt với giữ gìn môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững cho xã hội. 

Tuy là tỉnh nông nghiệp, mức độ tiêu thụ năng lượng không lớn, nhưng những năm gần đây nhu cầu năng lượng tại Thái Bình cũng ngày một tăng cao để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những năm qua, việc sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh vẫn còn lãng phí như lãng phí sử dụng điện trong sinh hoạt, trong sản xuất, chiếu sáng công cộng; sử dụng nhiên liệu than trong sản xuất vật liệu xây dựng, tổn thất điện ở nông thôn; mặt khác người dân cũng chưa chú trọng nhiều đến sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo… Nguyên nhân của việc sử dụng năng lượng kém hiệu quả chủ yếu là: Công nghệ lạc hậu, các thiết bị sản xuất cũ kỹ và chậm đổi mới, tỷ lệ hao hụt quá nhiều trong khâu chuyển tải và một điều rất quan trọng là chưa có ý thức tiết kiệm năng lượng ở từng cá nhân trong xã hội. Vì vậy, cần phải tuyên truyền phát động để các ngành, các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từ đó có kế hoạch, giải pháp lâu dài về vấn đề này góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Năm nay, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Thái Bình) sẽ triển khai xây dựng mô hình hộ gia đình tiết kiệm năng lượng, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho 100 hộ gia đình sử dụng thiết bị năng lượng mặt trời tại 8 xã điểm nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần tích cực cùng với cả nước tiết kiệm nguồn tài nguyên; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giữ gìn môi trường sinh thái và đảm bảo phát triển bền vững cho xã hội./.

Mai Anh t.h
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện