Sunday, 21/07/2024 | 23:27 GMT+7

Thúc đẩy sản xuất sạch hơn và TKNL trong chế biến thủy sản và sản xuất nước đá

01/12/2014

Ông Lê Hữu Dư, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, khuyến khích sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng là việc làm cần thiết mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: giảm thiểu tài nguyên, giảm thiểu chất thải, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ngày 28/11, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh- Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội thảo “Thúc đẩy áp dụng sản xuất sạch hơn – tiết kiệm năng lượng ngành chế biến thuỷ sản và sản xuất nước đá”.

Tính đến này, toàn tỉnh Đồng Tháp có hiện có 19 nhà máy hoạt động trong ngành chế biến thuỷ sản với sản phẩm chủ yếu là cá phi lê đông lạnh xuất khẩu. Đối với ngành sản xuất nước đá, toàn tỉnh hiện có 67 cơ sở sản xuất chủ yếu là nước đá cây, đá viên để cung cấp cho các cơ sở nhỏ lẻ, hộ gia đình trong toàn tỉnh. 

003ff2db3_dong_thap.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở sản xuất nêu trên chưa nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng. Thông qua Hội thảo, các chủ doanh nghiệp đã được giới thiệu về sản xuất sạch hơn, các giải pháp sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, Hội thảo cũng chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng hiệu quả của các doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh.

Ông Lê Hữu Dư, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, khuyến khích sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng là việc làm cần thiết mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: giảm thiểu tài nguyên, giảm thiểu chất thải, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã cung cấp, giới thiệu đến các doanh nghiệp các giải pháp công nghệ, các thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như các chính sách ưu đãi tín dụng quả áp dụng cho ngành chế biến thuỷ sản và sản xuất nước đá. 

Thanh Xuân 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện