Saturday, 20/07/2024 | 17:08 GMT+7

Chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong công tác tiết kiệm điện

07/01/2015

Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp với các hội, đoàn thể về công tác tiết kiệm điện năm 2014.

Nhằm tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức tiết kiệm điện để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bên cạnh đó, giới thiệu các giải pháp, mô hình, sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả và sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng thay thế, ngày 26/12, Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp với các hội, đoàn thể về công tác tiết kiệm điện năm 2014.

07382f0eb_dong_thap.jpg

Năm qua, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã cụ thể hóa việc tiết kiệm điện bằng nhiều việc làm như: triển khai nhiệm vụ phối hợp trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu liên quan đến việc sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả; Phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức sử dụng điện; công tác phục vụ các hộ dân sử dụng điện; kiểm tra và đảm bảo các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán điện.

Trong năm, các hội viên, đoàn viên thuộc các tổ chức Hội, Đoàn thể đã có chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: sử dụng thiết bị điện có tính năng tiết kiệm điện; tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng…

Dịp này, Công ty Điện lực Đồng Tháp tặng giấy khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện năm 2014.

Theo Báo Đồng Tháp

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện