Sunday, 14/07/2024 | 17:55 GMT+7

Đại sứ quán Đan Mạch tìm kiếm tư vấn dự án thuộc Chương trình DEPP III

10/06/2022

Đại sứ quán Đan Mạch tìm kiếm ứng viên cho vị trí tư vấn dự án hỗ trợ nghiên cứu 'Thích ứng thị trường bán buôn và các tác nhân đáp ứng nhu cầu'.

Chúng tôi tìm kiếm Tư vấn dự án 
'Thích ứng thị trường bán buôn và các tác nhân đáp ứng nhu cầu'
Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn III (DEPP III) 
Đại sứ quán Đan Mạch tìm kiếm ứng viên cho vị trí tư vấn dự án hỗ trợ nghiên cứu 'Thích ứng thị trường bán buôn và các tác nhân đáp ứng nhu cầu'. Dự án nằm trong Hợp phần 2 của Chương trình DEPP III. Tư vấn sẽ làm việc sát với các chuyên gia của Cục Điều tiết điện lực và Cơ quan năng lượng Đan Mạch.
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2022
Yêu cầu: ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí:
Sơ yếu lý lịch chứng minh được các yêu cầu theo TOR
Miêu tả ngắn gọn của ứng viên về kế hoạch triển khai dự án được miêu trả trong Phần 7 của TOR
Phí đề xuất và số ngày công tương ứng để hoàn thành dự án 
TOR tham khảo tại đây.
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ cho:
Ông Alessandro Setti asds@ens.dk, và
Bà Trần Hồng Việt thviet@um.dk
Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với ứng viên đủ điều kiện qua email/điện thoại.
Ban Quản lý dự án
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện