Sunday, 14/07/2024 | 17:28 GMT+7

Hỗ trợ thúc đẩy khai thác năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng

14/07/2023

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu về pin tích trữ năng lượng (BESS), điều chỉnh phụ tải điện (DR) và phát triển hạ tầng sạc xe điện (EV).

Tiếp nối thành công trong các dự án hỗ trợ kỹ thuật trước đây về thị trường điện, trong các năm 2019 đến năm 2022, Cục Điều tiết điện lực và ADB đã có các hoạt động hợp tác nhằm nghiên cứu để hỗ trợ thúc đẩy khai thác năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng cũng như vận hành hệ thống điện một cách hiệu quả đồng thời góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Theo đó, dự án “Quỹ quy hoạch đầu tư phát triển và xây dựng năng lực ngành năng lượng Đông Nam Á” do Cục Điều tiết điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện Hợp phần về pin tích trữ năng lượng (BESS) đã nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về đấu nối, vận hành BESS trong hệ thống điện cũng như các kịch bản lựa chọn thông số cho một dự án đầu tư thí điểm về BESS.
Cục Điều tiết điện lực và ADB đã có các hoạt động hợp tác nhằm nghiên cứu để hỗ trợ thúc đẩy khai thác năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng... (Ảnh minh họa)
Bên cạnh đó, dự án “Đánh giá tiềm năng của điều chỉnh phụ tải điện (Demand Respond - DR) và mô hình hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency - EE) tại Việt Nam” hợp tác giữa Cục Điều tiết điện lực và ADB cũng đã thu được nhiều kết quả trong việc nghiên cứu đánh giá tiềm năng DR tại Việt Nam, mô hình hiệu quả năng lượng (EE) tại Việt Nam. Các nghiên cứu trên đã góp phần nâng cao năng lực, hỗ trợ cán bộ của Cục Điều tiết điện lực trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách đáp ứng những thay đổi của ngành và định hướng mới của Chính phủ.
Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg về Quy hoạch phát  triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Đây là cơ sở để các bên có liên quan đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu triển khai các hoạt động về BESS, DR nhằm đáp ứng được các mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra tại Quy hoạch điện VIII. Theo đó, Cục Điều tiết điện lực và ADB dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi để xác định các hợp tác mới tiềm năng chuyên sâu hơn về BESS, DR cũng như những nghiên cứu mới về ảnh hưởng của các trạm sạc xe điện (EV), quy định tích hợp EV vào hệ thống điện tại Việt Nam.
Nguồn: Cục Điều tiết điện lực
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện