Sunday, 14/07/2024 | 17:11 GMT+7

Xây dựng và phát triển nền kinh tế hydro xanh tại Việt Nam

07/09/2023

Nhằm hỗ trợ Việt Nam thiết lập các điều kiện tiên quyết về thể chế, pháp lý và nâng cao năng lực kỹ thuật trong việc giảm phát thải carbon dựa trên hydro xanh, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) thông qua Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ triển khai dự án H2Growth – Xây dựng và phát triển nền kinh tế hydro xanh tại Việt Nam.

Dự án được phối hợp thực hiện cùng Vụ Dầu khí và Than trực thuộc Bộ Công Thương với ngân sách dự kiến là 5 triệu euro.
Theo thông tin từ GIZ, dự án H2Growth được ra đời với mục tiêu hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng Chiến lược hydro xanh với ba lĩnh vực hoạt động chính gồm: xây dựng chiến lược, chính sách và khung pháp lý; nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo và nghiên cứu và thúc đẩy phát triển thị trường.
Theo đó, dự án H2Growth sẽ hỗ trợ thiết kế và thực hiện Chiến lược Hydro quốc gia, cũng như xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về hydro xanh tại Việt Nam. Cùng với đó là hoạt động đào tạo cho các cấp ra quyết định và các bên liên quan những kiến thức căn bản về cơ hội cũng như rủi ro của nền kinh tế hydro xanh. Dự án cũng sẽ phát triển các mô-đun đào tạo nghề và đào tạo nâng cao trong lĩnh vực này.
Nghiên cứu và thúc đẩy phát triển nền kinh tế hydro xanh
Để hỗ trợ thị trường hydro xanh tại Việt Nam, dự án cũng phát triển các mô hình kinh tế kỹ thuật để phân tích tính khả thi của việc sản xuất, ứng dụng hydroxanh và công nghệ PtX. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông cũng sẽ được lồng ghép để nâng cao nhận thức về hydro xanh trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Dự án H2Growth đang trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động và dự kiến sẽ khởi động vào tháng 2/2024, kéo dài trong 4 năm đến tháng 1/2028.
Dự án H2Growth được kỳ vọng sẽ cùng với các dự án khác trong Chương trình Hỗ trợ Năng lượng ESP tiếp tục đồng hành và hỗ trợ toàn diện cho chính phủ Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu quốc gia phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Hương Linh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện