Monday, 22/07/2024 | 11:09 GMT+7

Tối ưu hóa tổ hợp phụ gia cho xăng E10

26/11/2013

Với tác dụng to lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, xăng sinh học E5 và E10 đã được khuyến khích và bắt buộc sử dụng tại hơn 30 nước trên thế giới.

Với tác dụng to lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, xăng sinh học E5 và E10 đã được khuyến khích và bắt buộc sử dụng tại hơn 30 nước trên thế giới. Để nâng cao hiệu quả của loại nhiên liệu này, Viện Dầu khí Việt Nam đã nghiên cứu tổ hợp phụ gia VPI-G sử dụng cho xăng E10 với thành phần chính gồm: phụ gia trợ tan, phụ gia chống ăn mòn, phụ gia chống oxy hóa, phụ gia biến đổi cặn nhằm khắc phục các nhược điểm của nhiên liệu pha ethanol [1, 2 - 5]. Các thành phần phụ gia được tối ưu hóa bằng quy hoạch thực nghiệm và sử dụng phương pháp mô hình toán học. Kết quả tối ưu hóa tổ hợp phụ gia VPI-G được tiến hành thử nghiệm tính năng làm việc và bảo quản so sánh với mẫu phụ gia đối chứng được nhập khẩu từ nước ngoài (Keropur 3600) cho thấy VPI-G có tính năng làm việc tương đương và tính chất bảo quản vượt trội.

cebaa1b42_img20131026120750.jpg
Xăng E10 được pha chế từ xăng gốc không phụ gia A92 và ethanol biến tính E100 với tỷ lệ xăng/cồn = 90:10 theo thể tích.

Mai Anh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện