Friday, 14/06/2024 | 13:53 GMT+7

Nỗ lực giảm tổn thất điện năng ở EVNNPC

20/06/2022

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đặc biệt chú trọng công tác giảm tổn thất điện năng. Năm 2021, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt được của EVNNPC là 4,54%, giảm 0,1% so với kế hoạch. Năm 2022, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới hoặc bằng 4,4%;

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quản lý, cung cấp điện cho 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Công tác giảm tổn thất điện năng luôn được EVNNPC) đặc biệt chú trọng. 
Cùng với việc thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, EVNNPC cùng các đơn vị thành viên đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.
Theo Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái- Cao Bình Định, tỷ lệ tổn thất điện năng theo điều hành 4 tháng đầu năm 2022 của đơn vị đã đạt 4,51%, giảm 1,15% so với cùng kỳ năm 2021 (5,66%) và thấp hơn 0,32% so với kế hoạch EVNNPC giao (4,83%); tính theo chu kỳ kinh doanh thì kết quả 4 tháng đầu năm 2022 đạt 3,99%, giảm 0,95% so với cùng kỳ năm 2021 (4,94%) và thấp hơn 1,12% so với kế hoạch tổng công ty giao (5,11%)…
 
Để có được kết quả này, ông Cao Bình Định cho biết, hằng tháng, Ban Chỉ đạo tổn thất điện năng của công ty và các điện lực đã họp phân tích, đánh giá kết quả thực hiện giảm tổn thất điện năng tháng trước và xây dựng các giải pháp giảm tổn thất điện năng tháng sau; thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, sửa đổi quy trình quản lý và theo dõi tổn thất điện năng trong đơn vị nhằm phù hợp với chỉ đạo của tổng công ty hiện hành. Công ty và các điện lực đã xây dựng cây tổn thất trên CMIS theo đúng sơ đồ lưới điện…
Kiểm tra vận hành tại Trạm biến áp 220kV Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên).
Còn tại tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ- Nguyễn Quang Lâm cho biết, tỷ lệ tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm 5 tháng đầu năm 2022 của công ty đạt 4,73%, thấp hơn so với cùng kỳ là 1,92% và thấp hơn so với kế hoạch giao là 0,11%. Để đạt kết quả này, trong năm 2022, công ty đã thực hiện các chương trình đầu tư, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên để giảm tổn thất điện năng. Hằng tháng, công ty đều họp ban chỉ đạo thực hiện giảm tổn thất điện năng để tìm nguyên nhân và đưa ra chương trình cho tháng sau. Công ty cũng đã thực hiện hướng dẫn về hoán chuyển 9 bộ tụ bù trung áp, rà soát các bộ tụ bù hạ áp để không còn trường hợp bù thừa, bù thiếu trên đường dây.
 
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Lâm, công tác giảm tổn thất điện năng còn một số khó khăn, đó là: Trên lưới hạ áp của Công ty Điện lực Phú Thọ tồn tại nhiều trạm biến áp có bán kính cấp điện lớn (484 trạm biến áp có bán kính cấp điện lớn hơn 1,5km; 374 trạm biến áp có bán kính cấp điện từ 1,2km đến 1,5km; 421 trạm biến áp có bán kính cấp điện từ 1km đến 1,2km); lưới điện hạ áp được tiếp nhận từ lưới điện hạ áp nông thôn còn nhiều, mới chỉ được đầu tư cải tạo sửa chữa tối thiểu thay thế công tơ và hòm công tơ (670km) nên tỷ lệ tổn thất cao...
 
Thực tế, nỗ lực ở hai Công ty Điện lực Yên Bái và Phú Thọ chỉ là ví dụ trong số rất nhiều nỗ lực của các đơn vị thành viên EVNNPC thực hiện để mang lại kết quả cho tổng công ty trong công tác giảm tổn thất điện năng.
 
Thời gian qua, các đơn vị thành viên EVNNPC đã và đang đẩy mạnh việc thi công, sửa chữa đường dây nóng (hotline), vệ sinh cách điện đang mang điện với các chỉ tiêu cụ thể; tăng cường sử dụng các thiết bị công nghệ (camera nhiệt, thiết bị bay không người lái...) để nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật vận hành; xây dựng phương án xử lý nhanh sự cố, rút ngắn tối đa thời gian xử lý sự cố trong từng khâu nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Nhờ vậy mà năm 2021, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt được của EVNNPC là 4,54%, giảm 0,1% so với kế hoạch; độ tin cậy cung cấp điện thực hiện MAIFI (chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình) là 1,34 lần; SAIDI (chỉ số về thời gian mất điện trung bình) là 448 phút; SAIFI (chỉ số về số lần mất điện trung bình) là 3,75 lần; hoàn thành chuyển đổi 100% trạm biến áp 110kV sang chế độ thao tác xa/không người trực.
 
Năm 2022, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới hoặc bằng 4,4%; chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện SAIDI xuống dưới hoặc bằng 422 phút; nâng cao công tác quản lý vận hành lưới điện, không để xảy ra tai nạn chủ quan, bảo đảm cấp điện an toàn liên tục cho các khách hàng tại 27 tỉnh, thành phố ở miền Bắc. Tin rằng, với những nỗ lực hiện tại, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp, thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện, hạn chế tối đa sự cố… chắc chắn, tỷ lệ tổn thất điện năng sẽ giảm, từ đó góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Theo: Trang tin điện tử ngành điện

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện