Tuesday, 18/06/2024 | 05:20 GMT+7

Điện lực Giá Rai nỗ lực giảm tổn thất điện năng

20/12/2014

Tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối là một vấn đề hết sức quan trọng. Do vậy việc thực hiện tốt giảm chỉ tiêu tổn thất điện năng chính là khâu quyết định đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối là một vấn đề hết sức quan trọng. Do vậy việc thực hiện tốt giảm chỉ tiêu tổn thất điện năng chính là khâu quyết định đến hiệu quả kinh doanh của  các doanh nghiệp. Công ty Điện lực Giá Rai nói riêng và Công ty Điện lực Bạc Liêu nói chung cũng đã xác định được mục tiêu hàng đầu trong công tác kinh doanh điện là thực hiện các biện pháp để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trong quá trình truyền tải và phân phối.

b050e225d_minh_hoa_copy_53f5c026cab13.jpg

Việc thực hiện giảm TTĐN trong quá trình truyền tải và phân phối là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải có sự đầu tư đáng kể về công nghệ, thiết bị và đề tài nghiên cứu. Trong những năm qua song song với việc nâng cao chất lượng điện cung cấp, đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành, tăng độ tin cậy cung cấp điện… công tác giảm tổn thất điện năng trên địa bàn quản lý đã được đơn vị chú trọng và triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với thực tế, cụ thể các giải pháp Điện lực đã thực hiện. 

Về tổn thất thương mại, Điện lực đã thực hiện di dời công tơ từ trong nhà khách hàng ra trước mặt nhà và ra trụ là 6.198 khách hàng, thay thế 6.788 công tơ trong đó 4.040 công tơ định kỳ và 2.748 công tơ điện tử, kiểm tra khách hàng sử dụng điện 5.796 khách hàng, lắp đặt 82 bộ IFC theo dõi từ xa cho các khách hàng lớn, ghi chỉ số công tơ đúng lịch trình. Những công tác trên đã làm hạn chế đến tình hình câu trộm điện của khách hàng gây tổn thất điện năng cho Điện lực.

Về tổn thất kỹ thuật, Điện lực đã thực hiện 26 công trình sửa chữa thường xuyên lưới điện, điều chuyển 174 lượt các máy biết áp non tải và quá tải, tăng cường tiết diện dây trục hạ áp cho 2 trạm với chiều dài 1.754 m, lắp 200 tiếp địa lập lại, phát quang 3.069 km đường dây trung áp, 4.266 km đường dây hạ áp và 3.537 lượt trạm biến áp, kiểm tra và xử lý 104 mối nối tiếp xúc không tốt, lắp đặt tụ bù hạ áp với dung lượng 585 kVAR.

Thực hiện tốt các biện pháp giảm tổn thất điện năng khâu kinh doanh và kỹ thuật đã mang lại kết quả đáng khích lệ về chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng 2014 tại Điện lực. Cụ thể là 9 tháng đầu năm 2014 Điện lực thực hiện là 4,21%, giảm 0,13% so với kế hoạch Công ty giao (Công ty giao năm 2014 là 4,34%) và giảm so cùng kỳ năm 2013 là 2,08% (9 tháng năm 2013 là 6,29%). Thực hiện giảm chỉ tiêu tổn thất điện năng, đã góp phần tăng lợi nhuận tại Điện lực 9 tháng đầu năm là 2,945 tỷ đồng so với kế hoạch xác định lại (Kế hoạch lợi nhuận xác định lại 813,57 triệu đồng, thực hiện 3,759 tỷ đồng).

Từ những kết quả đạt được như trên, Điện lực Giá Rai sẽ không ngừng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2014 do Công ty Điện lực Bạc Liêu giao.

Theo PC Bạc Liêu


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện