Monday, 22/07/2024 | 21:24 GMT+7

Điện lực Vĩnh Phúc giảm 0,04% tổn thất điện năng so với cùng kỳ năm 2022

18/10/2023

Năm 2023, tình hình thực hiện giảm tổn thất gặp nhiều khó khăn do thời tiết biến đổi cực đoan nhưng tỉ lệ tổn thất điện năng 9 tháng đầu năm 2023 tại Công ty Điện lực (PC) Vĩnh Phúc thực hiện vẫn đạt 2,74% thấp hơn 0,04% so với năm 2022.

Nhận thức tổn thất điện năng là một chỉ tiêu hết sức quan trọng đối với hiệu quả sản xuất - kinh doanh, trong các năm qua, PC Vĩnh Phúc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý đo đếm và giao nhận điện năng… để giảm tổn thất điện năng, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống truyền tải điện.
Kiểm tra, lắp đặt dây dẫn sau công tơ đảm bảo giảm tổn thất điện năng và cung cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng (Ảnh: PC Vĩnh Phúc)
Giai đoạn năm 2016-2020, PC Vĩnh Phúc được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao chỉ tiêu giảm TTĐN từ 4,7% giảm xuống 3,28%. Kết thúc năm 2018, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng giai đoạn 2016 - 2020 là 2,91/3,28% (về đích trước 2 năm). 
Năm 2023, tình hình thực hiện giảm tổn thất gặp nhiều khó khăn do thời tiết biến đổi cực đoan nhưng tổn thất điện năng 9 tháng đầu năm 2023 tại PC Vĩnh Phúc thực hiện vẫn đạt 2,74% thấp hơn 0,04% so với năm 2022. Để có kết quả như vậy, Công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về điện thương phẩm, chỉ tiêu về tổn thất điện năng. Để bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, Công ty đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành hệ thống lưới điện; tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất tại hiện trường về công tác bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về quy trình an toàn điện.
Đồng thời, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng và các Điện lực, Đội quản lý lưới điện cao thế tổ chức rà soát toàn bộ lưới điện, tính toán, khoanh vùng những khu vực đường dây, trạm biến áp có tổn thất điện năng lớn hơn so với tính toán kỹ thuật để lập phương án sửa chữa, cải tạo, chống quá tải, nhằm giảm tổn thất điện năng đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó, Công ty tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo, chống quá tải bảo đảm vượt tiến độ và đưa vào vận hành để khai thác hiệu quả hệ thống lưới điện.
Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết và phương châm “Đổi mới, chuyên nghiệp, hành động, hiệu quả”, coi giảm tổn thất điện năng là hình ảnh văn hóa, thương hiệu riêng của Công ty. Giai đoạn 2021-2025, PC Vĩnh Phúc phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng của lưới điện Vĩnh Phúc đến năm 2025 không cao hơn 2,57%.
Năm 2022, tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt 3.877,76 triệu kWh với hơn 235.000 khách hàng, tổn thất điện năng còn 2,66% thấp hơn 0,04% so với cùng kỳ năm 2021.
Mai Anh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện