Sunday, 14/07/2024 | 12:23 GMT+7

PC Hà Tĩnh tăng cường giải pháp giảm tổn thất điện năng

04/12/2023

10 tháng năm 2023, tỷ lệ tổn thất điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 6,38%, giảm 0,61% so với cùng kỳ 2022 và thấp hơn 0,41% so với kế hoạch năm Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao.

Với mục tiêu củng cố lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã luân chuyển trên 168 máy biến áp chống quá tải; xử lý non tải, cân đảo pha hơn 1.376 trạm biến áp; thí nghiệm định kỳ hơn 981 trạm biến áp, 80 bộ Recloser, 544 bộ chống sét van, 4.739 vị trí đường dây trung thế và 1.493 vị trí đường dây hạ thế kết hợp xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
Ngoài ra, công ty thực hiện chỉnh trang 5S lưới điện tại 194 trạm biến áp, trên 215 km đường dây cao trung thế và hơn 194 km đường dây hạ thế, góp phần đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng cũng như tạo mỹ quan đô thị.
Tỷ lệ tổn thất điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh 10 tháng năm 2023 đạt 6,38%.
Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn áp dụng sửa chữa và vệ sinh đường dây đang mang điện (hotline). Lũy kế 10 tháng năm 2023, toàn công ty thực hiện sửa chữa lưới điện hotline 549 phiên (đạt 106% kế hoạch), vệ sinh sứ 951 phiên (đạt 159% kế hoạch). Cùng đó, doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật và ứng dụng các phần mềm chuyển đổi số để quản trị được vận hành của lưới điện. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn công ty đã xử lý được hơn 10.682 khiếm khuyết trên lưới điện, nhờ vậy sự cố trên lưới giảm mạnh.
Theo ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Năm 2023, tổn thất điện thương phẩm Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao cho đơn vị là 6,79%. Lũy kế 10 tháng, công ty thực hiện là 6,38% (giảm 0,61% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 0,41% so với kế hoạch năm Tổng Công ty giao).
Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm soát chặt tổn thất điện năng tại các trạm biến áp, đường dây trung thế có tổn thất tăng giảm đột biến giữa các kỳ ghi chỉ số.
Theo kế hoạch, công ty tiếp tục kiểm soát sự cố lưới điện 110 kV, vận hành hiệu quả hệ thống tụ bù tại các thanh cái trung áp thuộc các trạm biến áp 110 kV; thí điểm kiểm soát và thay thế hệ thống đo lường trung, hạ thế tại các trạm biến chuyên dùng đối với các đường dây trung thế có tỷ lệ tổn thất điện năng cao và điện năng tiêu thụ lớn. Kiểm tra, rà soát và quy hoạch lại lưới điện hạ thế tại các trạm biến áp công cộng có kết lưới chưa phù hợp; tập trung cân pha các máy biến áp phân phối đang quá tải, vận hành lệch pha, đặc biệt là các máy biến áp lệch pha trên 25%.
Công ty cũng tập trung xây dựng các chương trình kiểm soát số liệu tính toán tổn thất, tăng cường kiểm tra chuyên đề về tổn thất điện năng tại các đơn vị trực thuộc. Kiểm soát chặt tổn thất điện năng tại các trạm biến áp công cộng, các đường dây trung thế có tổn thất tăng giảm đột biến giữa các kỳ ghi chỉ số. Cùng đó, theo dõi thường xuyên tổn thất từng cấp điện áp trên chương trình CMIS3.0 để có giải pháp xử lý kịp thời; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng lưới điện theo hướng thông minh, tinh gọn...
Theo: Báo Hà Tĩnh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện