Sunday, 14/07/2024 | 16:57 GMT+7

KOICA hỗ trợ phát triển công nghệ tái chế chất thải

19/08/2013

Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu công nghệ tái chế chất thải giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra ngày 14/8, tại Hà Nội.

Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu công nghệ tái chế chất thải giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra ngày 14/8, tại Hà Nội.
Theo thỏa thuận này, năm 2013 – 2015, thông qua KOICA, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ không hoàn lại 1,5 triệu USD để xây dựng trung tâm phát triển công nghệ tái chế chất thải nhằm tăng cường năng lực thu hồi tài nguyên có giá trị trong rác thải.

9b1e6176d_150813_khcn_racthai.jpg

Dự án không chỉ hỗ trợ trang thiết bị nghiên cứu, phân tích mà còn chuyển giao công nghệ tái chế chất thải, tập trung vào chất thải điện tử (e-waste).

Dự án được thực hiện sẽ góp phần trong nỗ lực đạt được mục tiêu của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là 85% chất thải rắn được tái chế. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực để cải thiện môi trường cũng như tìm kiếm các giải pháp tái tài nguyên hóa chất thải, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Thông qua dự án tăng cường năng lực nghiên cứu tái chế chất thải, một trong những dự án trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ xây dựng chiến lược xanh phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam, KOICA sẽ thực hiện những khảo sát, nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển công nghệ tái chế chất thải điện tử thu hồi vật liệu.

Quá trình tái chế chất thải điện tử là phương pháp giải quyết các vấn đề môi trường nghiêm trọng phát sinh từ các thiết bị điện tử thải như điện thoại, máy tính, ti vi … Việc nghiên cứu tái chế chất thải điện tử thu hồi vật liệu không những góp phần giải quyết vấn đề môi trường mà còn tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh những giá trị tăng cường năng lực thu hồi tài nguyên trong chất thải, dự án còn giúp hạn chế tăng ô nhiễm môi trường, từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người.

Thúy Hằng

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện