Saturday, 20/07/2024 | 17:18 GMT+7

ESCO - mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng mới tại Việt Nam

01/12/2014

Có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc giảm tiêu hao năng lượng mà không phải bỏ một đồng vốn đầu tư nào - đó là những lợi ích mà doanh nghiệp có được khi thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông qua các công ty dịch vụ năng lượng

Có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc giảm tiêu hao năng lượng mà không phải bỏ một đồng vốn đầu tư nào -  đó là những lợi ích mà doanh nghiệp (DN) có được khi thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) thông qua các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO).

Điểm nổi bật của mô hình này là khách hàng sẽ được cam kết về hiệu quả đầu tư và được hỗ trợ các giải pháp tài chính ưu đãi khi triển khai giải pháp tại đơn vị. Thông qua chương trình này, dự án sẽ xác định và đề xuất biện pháp tháo gỡ các rào cản tiến tới xây dựng môi trường đầu tư ESCO hiệu quả, an toàn cho những công ty theo mô hình này tại Việt Nam. Ngoài ra, ESCO còn tạo ra các tiêu chuẩn đối với những nhà cung cấp dịch vụ, làm động lực để họ phải tự hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh và đem lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

c4fa75857_27112014978911417141136.png

Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế từ các dự án dịch vụ năng lượng do ESCO thực hiện, dự án còn mang lại các hiệu quả về môi trường, xã hội như giảm phát thải khí nhà kính vào môi trường, tạo cơ hội việc làm, đặc biệt nâng cao nhận thức của khách hàng tham gia dự án, từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tuy nhiên, mô hình kinh doanh hiệu quả này vẫn còn khá mới mẻ với các doanh nghiệp Việt Nam mặc dù thị trường tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam hiện vô cùng rộng lớn và tiềm năng tiết kiệm năng lượng còn rất nhiều.

Tóm lại, việc ứng dụng thí điểm mô hình ESCO sẽ là cơ hội để đánh giá hiệu quả, mức độ phản ứng và sự tham gia của khách hàng vào thị trường dịch vụ năng lượng, từ đó có sơ sở đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền những cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển mô hình này. Mô hình ESCO là một giải pháp mới, làm phong phú thêm các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác tiết kiệm điện ở nước ta.

ESCO là hình thức công ty dịch vụ năng lượng, chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm thiết kế và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo tồn năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng,...
 

ESCO sẽ thực hiện gói dịch vụ năng lượng bao gồm lập kế hoạch, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo trì, tối ưu hóa, đóng góp tài chính,… 

ESCO bảo đảm cho các chi phí đầu tư, kết quả tiết kiệm năng lượng và chịu rủi ro về thương mại để thực hiện giải pháp hiệu quả năng lượng và quản lý trong cả thời gian thực hiện dịch vụ. 
Mai Anh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện