Thursday, 13/06/2024 | 12:14 GMT+7

[Bản tin TKNL] Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 20 về Tiết kiệm điện

02/05/2024

Trong tập podcast này, chúng tôi sẽ điểm qua những tin tức nổi bật sau đây: Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 20 về Tiết kiệm điện; Hội nghị Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao năm 2024; Aeon Mall Long Biên tiết kiệm khoảng 2,1 triệu kWh điện trong năm 2023; Bộ Công Thương nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện